Durant els pròxims dies us anirem donant els vostres usuaris i passwords per accedir a l’apartat de reserves i així poder encomanar pista de vol online. Us anirem informant!